آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

تانک روسی جدید T-95 یا اسم عقاب سیاه

10 / 12 / 1392 | 6:38 | 5675 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر