آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

موشک (موشک دوش پایه و اژدرها و موشک دریا پایه)

05 / 06 / 1391 | 22:33 | 963 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر