آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

مسلسل سبک دستی 7.62میلی متری دگتریف RPD ساخت روسیه

12 / 10 / 1392 | 20:29 | 2010 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر