آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

مشخصات برخی موشک های هدایت شونده ضدتانک مورد استفاده در ایران

15 / 05 / 1391 | 9:39 | 3445 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر