آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

موشک گیج کننده و سامانه ای که اسرائیل دارد

05 / 02 / 1393 | 12:49 | 2580 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر