آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

کامیون زرهپوش "اورال " از خانواده زره پوشهای تایفون روسي

14 / 03 / 1393 | 17:2 | 2703 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر