آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

گزارشی از حضور اسرائیل در کشور آذربایجان

12 / 11 / 1391 | 15:6 | 4111 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر