آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

مشخصات موشک بالستیک و ایرانی شهاب 3

25 / 05 / 1391 | 13:40 | 3915 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر