آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

یک تک تیر انداز چگونه آموزش می بیند...؟

04 / 12 / 1391 | 10:0 | 41328 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر