آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

تشریح و گمانه زنی در مورد جدیدترین ناوشکن ایرانی ، سهند

19 / 09 / 1391 | 11:51 | 5118 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر