آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

گنجینه مشخصات نفربر ساخت ایران،نفربر براق

19 / 05 / 1391 | 18:6 | 2309 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر