آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

جدیدترین جزئیات ساخت «ناوشکن رادارگریز سهند»

31 / 06 / 1391 | 7:4 | 3623 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر