آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با موشک ضد تانک کورنت

06 / 11 / 1392 | 13:4 | 7787 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر