آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

مشخصات برخی موشک های هدایت شونده ضدتانک مورد استفاده در ایران

15 / 05 / 1391 | 9:39 | 3157 بازدید

اطلاعات تعدادی از سلاح‌های ضد تانک پیاده‌نظام مورد استفاده در نیرو های مسلح ایران

12 / 05 / 1391 | 18:18 | 3757 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر