آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

موشک(قسمت دوم-موشک با سوخت مایع)

10 / 05 / 1391 | 18:48 | 1327 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر