آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

موشک (موشک هوا به هوا ، هوا به زمین و زمین به هوا)

16 / 05 / 1391 | 13:43 | 1985 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر