آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با تانك M-1 آبرامز

07 / 10 / 1391 | 7:7 | 1553 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر