آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

اسلحه تک تیر انداز 4 کیلومتری ایران رونمایی شد!

19 / 08 / 1391 | 16:29 | 12052 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر