آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

اطلاعاتی درباره بالگرد پیشرفته ایرانی،هسا شاهد 285

11 / 05 / 1391 | 12:49 | 5793 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر