آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

سوخت گیری و سوخت رسانی در آسمان

31 / 02 / 1392 | 20:12 | 4069 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر