آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

موشک(قسمت دوم-موشک با سوخت مایع)

10 / 05 / 1391 | 18:48 | 1327 بازدید

موشک با سوخت مایع

 

موشک با سوخت مایع به موشکی گفته می شود که به وسیله گازهای گرم حاصل از ترکیب سوخت با یک مایع اکسید کننده به جلو رانده می شود.طراحی و ساختمان این موشک پیچیده تر از موشک با سوخت جامد است.با این وجود برخی از مزایا از جمله امکان کنترل جریان احتراق باعث کاربرد وسیع این نوع موشک ها در عرصه های مختلف شده است...........

# ذخیره‌ی تصویر