آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی کامل با رادارهایی که ایران دارد...!

10 / 12 / 1391 | 10:57 | 4757 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر