آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با سامانه پدافندی مصباح 1

15 / 03 / 1392 | 12:3 | 3633 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر