آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

گزارشی از دستاوردهای جدید رزمایش پیامبراعظم 8 سپاه

13 / 12 / 1391 | 10:32 | 8367 بازدید

مشخصات تانک سبک و ایرانی توسن

19 / 05 / 1391 | 18:45 | 1517 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر