آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی کامل با اسلحه دراگونوف (تک تیر اندازی) ایران

19 / 08 / 1391 | 16:19 | 16837 بازدید

به نام خدا 

اهمیت سلاح های تک تیر انداز در مأموریت های پلیسی – ضد ترور و مقاصد نظامی بر همگان روشن است . گاهی کار یک شلیک دقیق را هزاران گلوله و تفنگ دیگر نمی توانند انجام دهند . از این جهت یگان های آموزش دیده و مجهز تک تیر انداز همواره مورد توجه نیروهای نظامی و انتظامی کشورها بوده است ...........

# ذخیره‌ی تصویر