آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

مشخصات تعدادی از خودرو های زرهی مورد استفاده در نیروهای مسلح ایران

19 / 05 / 1391 | 14:4 | 9220 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر