آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با تانک اصلی میدان نبرد چلنچر2 / challenger 2 + عکس و فیلم

14 / 01 / 1392 | 18:11 | 3731 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر