آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با موشک ضد زره توفان؛ساخت صنایع دفاعی ایران

15 / 05 / 1391 | 13:42 | 1908 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر