آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

مشخصات چند اسلحه مورد استفاده در نیروهای مسلح ایران

11 / 05 / 1391 | 18:23 | 78123 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر