آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با راکت شمل – ام روسیه

03 / 09 / 1392 | 11:12 | 2939 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر